Connect with us

Business

Hoe de stijging van het aantal contante aanbiedingen de vastgoedmarkt voor huizenkopers vormgeeft

blogaid.org

Published

on

The clothing brand FatFace is poised to become the latest high street fashion retailer to be taken over by Next, in a deal thought to be worth more than £100m.

Stel je voor dat je je droomhuis hebt gevonden, dagenlang hebt gezocht naar de perfecte hypotheek, en net op het moment dat je op het punt staat een bod uit te brengen, komt er een koper binnen die het onroerend goed contant koopt.

Dit scenario komt steeds vaker voor op de vastgoedmarkt, waardoor traditionele kopers aan de zijlijn worden gezet. Hoe surrealistisch dit ook klinkt, het is voor velen realiteit, dankzij een golf van contante aanbiedingen. Maar wat betekent deze nieuwe trend voor vastgoedverkopers en aspirant-huiseigenaren?

De opkomst van contante aanbiedingen

De toenemende prevalentie van contante aanbiedingen is een diepgaande verschuiving op de huizenmarkt. Het aantal huizen dat met volledige contante betalingen is gekocht, heeft een astronomische stijging gekend. Volgens de National Association of Realtors bestaat bijna een derde van alle huizenverkopen in de VS nu uit contante transacties – een recordhoogte ooit. Er zijn verschillende redenen achter dit fenomeen, maar laten we beginnen met wie deze mensen zijn.

Veel kopers van contant geld zijn internationale beleggers, maar dat zijn niet alleen zij. Andere prominente spelers zijn onder meer vermogende particulieren die op zoek zijn naar onderscheidende eigendommen en vastgoedinvesteringsmaatschappijen. Deze entiteiten hebben diepe zakken en de middelen om gewone huizenkopers te overbieden.

Matt Rostosky, de oprichter van https://www.cashofferky.com, vermeldt: “De meeste contante kopers zien onroerend goed als een kans voor een substantiële ROI (Return on Investment). Ze waarderen hoe liquide en geventileerd onroerend goed is en weten dat ze na aankoop kunnen doorverkopen of verhuren”.

Bovendien kunnen contante deals sneller worden gesloten zonder dat er goedkeuring van de bank nodig is, waardoor ze aantrekkelijk worden voor verkopers die snel willen handelen.

Contante kopers op de vastgoedmarkt

De invloed van contante kopers is niet alleen dat ze huizen rechtstreeks kopen, maar ook hun voorkeur voor voorheen over het hoofd geziene eigendommen. Vooral de vergrijzende woningvoorraad en te repareren huizen zijn voor hen een aantrekkelijke belegging. Deze contante kopers renoveren en verkopen deze vaak verwaarloosde panden, wat vaak resulteert in revitalisering van de buurt.

Bovendien staan ​​niet alleen individuele eigendommen op hun radar; zelfs grote appartementsgebouwen zijn aantrekkelijke investeringen. De vastgoedmarkt is voor hen een speeltuin waar ze de vrijheid hebben om eigendommen uit te kiezen die zij waardevol achten.

Bovendien vereisen contante transacties geen woningtaxaties of inspecties die bij de meeste hypotheken vereist zijn. Deze vrijheid geeft hen een concurrentievoordeel ten opzichte van traditionele kopers, aan wie vanwege bankvereisten meer voorwaarden aan hun biedingen zijn verbonden.

Beperkte regelgeving speelt ook in hun hand. Hoewel de wetgeving inzake de openbaarmaking van onroerend goed streng is, vereisen ze niet dat verkopers bekendmaken of een huis aan een contante koper is verkocht. Daarom blijft de omvang van hun impact op de vastgoedprijzen enigszins verborgen.

Gevolgen voor traditionele kopers

Het enorme aantal van deze contante transacties en het daarmee samenhangende effect op het vastgoedaanbod heeft veel traditionele kopers in de steek gelaten. Huiseigenaren die afhankelijk zijn van hypotheekfinanciering, moeten een steeds zwaardere strijd voeren tegen degenen die contant geld bij zich hebben.

Geldaanbiedingen leiden vaak tot biedingsoorlogen die de huizenprijzen opdrijven buiten het bereik van reguliere vastgoedzoekers. Deze inflatie, gekoppeld aan de toch al torenhoge vastgoedprijzen, heeft het huizenbezit van een haalbare Amerikaanse droom in een ongrijpbare luchtspiegeling voor velen veranderd.

Het domino-effect reikt verder: deze hevige concurrentie oefent aanzienlijke druk uit op conventionele kopers om risicovollere stappen te ondernemen, zoals het afzien van inspecties of onvoorziene gebeurtenissen, alleen maar om te kunnen concurreren met de grote spelers.

Al deze aspecten verminderen het aantal eigenwoningbezitters en verhogen het aandeel huurwoningen, waardoor sommige buurten uiteindelijk in huurgebieden veranderen.

Hoe makelaars zich aanpassen

Makelaars passen zich op verschillende manieren aan het fenomeen contante kopers aan. Veel agenten stellen zich proactief op en begeleiden hun klanten strategisch. Ze moedigen kopers aan om vooraf goedkeuring van hun hypotheek te krijgen en klaar te staan ​​met een concurrerend aanbod wanneer ze een woning vinden die ze leuk vinden.

Makelaars pleiten ook voor nieuwe modellen in vastgoedtransacties, zoals overbruggingsleningen die beloven een hypotheekkoper in een feitelijke contante koper te veranderen. Er wordt ook opgeroepen tot strengere regelgeving en meer transparantie bij de openbaarmaking van vastgoedverkopen om een ​​gelijk speelveld te creëren.

In sommige gevallen werken kopersagenten samen met iBuyers (instant kopers) en andere vastgoedtechnologiebedrijven, waarbij ze hun platforms gebruiken om voorop te blijven lopen.

Hoewel deze aanpassingen de traditionele kopers enige hoop bieden, blijven ze overtroffen in het huidige scenario waarin geld luider spreekt dan wat dan ook.

Gelddeals en woningaanbod

De toestroom van contante aanbiedingen heeft niet alleen gevolgen voor kopers en verkopers, maar verandert ook het Amerikaanse woningaanbod. Huizen die ooit een doorn in het oog waren, worden snel getransformeerd in aantrekkelijke woningen, waardoor de algehele waarde van de buurt toeneemt. Het blijft echter niet zonder gevolgen.

Terwijl contante kopers zich richten op het snel omruilen van eigendommen voor winst, zijn de zorgen over overontwikkeling en verwatering van het gemeenschapskarakter enorm toegenomen. Snelle veranderingen in buurten kunnen leiden tot gentrificatie, waardoor oude bewoners worden verdreven die de stijgende huurprijzen of onroerendgoedbelasting niet aankunnen.

De andere kant van de medaille is echter dat deze contante kopers leven in anderszins stagnerende markten pompen – het omgooien van huizen schept banen en stimuleert lokale economieën.

Deze trend verandert ongetwijfeld het landschap van de huizenmarkten enorm. Het is van cruciaal belang dat we deze verschuivingen nauwlettend in de gaten blijven houden en ons dienovereenkomstig aanpassen – of we nu huiseigenaren, hoopvolle kopers of vastgoedprofessionals zijn.

Regionale veranderingen in de vastgoedmarkt

Vastgoedmarkten bewegen zich nooit uniform tussen verschillende regio’s. Dit principe geldt ook voor contante transacties. Sommige plaatsen zijn getuige van een hogere concentratie van contante kopers dan andere, vooral die met veel noodlijdende eigendommen of mogelijkheden voor vakantieverhuur. Onderzoek van VastgoedTrac geeft aan dat tal van staten zoals Florida en Nevada getuige zijn geweest van een buitengewone stijging van het aantal volledige contante betalingen.

In deze regio’s veroorzaakt de toenemende prevalentie van contante deals een snelle transformatie op de lokale huizenmarkten. Buurten die voorheen werden gekenmerkt door leegstaande panden, bruisen nu van de renovatieactiviteiten. Een relevant voorbeeld is Louisville, Kentucky, waar deze trend veel voorkomt kopers die de architectuur vormgeven en verjonging van het stadsbeeld.

Hoogtepunten van regionale veranderingen

 • Verhoogde activiteit voor het omdraaien van eigendommen.
 • Renovatie van verouderde panden.
 • Een stijging van de vakantiewoningen als gevolg van aankopen door investeerders.

Het toenemende aantal contante deals heeft verschillende implicaties. Hoewel het de verjonging van fysieke wijken stimuleert, kan het ook leiden tot plaatselijke vastgoedzeepbellen. Als zodanig is het van cruciaal belang om deze regionale verschuivingen nauwlettend in de gaten te houden, omdat ze de dynamiek van de aankoop van onroerend goed aanzienlijk veranderen.

De impact op de vastgoedprijzen

Een aanzienlijke impact van de escalatie van contante aankopen was de toevloed van vastgoedprijzen. Veilingen ontaarden vaak in biedoorlogen, waardoor de waarde van onroerend goed stijgt, terwijl kopers met diepe zakken strijden om de beste bezittingen. Deze piek vergroot de hindernissen voor gewone huizenkopers en sluit hen uit van een markt die gestaag buiten hun bereik drijft.

Voor verkopers biedt de komst van contant geld fortuin. Omdat deze deals minder ingewikkeld en sneller zijn, sluiten ze vaak beter aan bij de belangen van de verkoper. Deze zegen voor verkopers verergert echter de problemen voor kopers, waardoor het bezit van een huis minder toegankelijk wordt.

Impact van contante deals op vastgoedprijzen:

 • Een stijging van de vastgoedwaarderingen als gevolg van biedingsoorlogen.
 • Inflatie maakt het voor traditionele kopers moeilijker om te concurreren.
 • Verrukking voor verkopers omdat zij de hoogste dollar ontvangen voor hun eigendommen.

De directe correlatie tussen een stijging van het aantal contante deals en de vastgoedprijzen vereist een geïnformeerde besluitvorming voor zowel kopers als verkopers. De behoeften moeten worden beoordeeld aan de hand van markttrends om ervoor te zorgen dat er passende keuzes worden gemaakt.

Overheidsregulering en contante deals

Regulering speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van elke markt, inclusief onroerend goed. Helaas lijkt het toezicht ontoereikend als het gaat om openbaarmakingswetten en contante transacties. Verkopers zijn door de wet niet verplicht om bekend te maken of een onroerend goed aan een contante koper is verkocht – een maas in de wet die de werkelijke impact van deze transacties verborgen houdt.

Bovendien geven deze ongereguleerde deals contante kopers een voorsprong op traditionele kopers die met extra onvoorziene omstandigheden te maken krijgen als gevolg van hypotheekprotocollen. Daarom groeit de roep om strengere regelgeving om het veld gelijk te maken en transparantie binnen de markt te bieden.

Mogelijke regelgevende interventies:

 • Verplichte openbaarmaking van het verkooptype (contant of op hypotheekbasis).
 • Scherper toezicht op renovatieprocessen.
 • Verbeterde bestemmingsplannen om inwoners te beschermen tegen snelle gentrificatie.

Gezien de vele implicaties van contante transacties is het belangrijk dat de wetgeving zich ontwikkelt om een ​​evenwichtige markt te garanderen die tegemoetkomt aan de behoeften en rechten van alle deelnemers.

Contante aanbiedingen en hypotheekverstrekkers

De stijging van het aantal contante aankopen raakt meer dan alleen kopers en verkopers; zelfs hypotheekverstrekkers voelen de hitte. Omdat een aanzienlijk deel van de transacties het traditionele hypotheekproces omzeilt, ervaren deze kredietverstrekkers een dip in hun bedrijfsvolumes.

Als reactie daarop verkennen deze instellingen innovatieve leningproducten om de relevantie ervan te behouden. Bijvoorbeeld overbruggingsleningen die een vaste koper kunnen voorzien van de koopkracht van een contante koper. Ondanks dergelijke manoeuvres blijven ze echter onder druk staan ​​om op snelheid en gemak te concurreren met contante transacties.

Gevolgen voor hypotheekverstrekkers:

 • Dalende bedrijfsvolumes als gevolg van dalende hypotheekaankopen.
 • Druk om te innoveren met nieuwe leningproducten.
 • Hevige concurrentie vanwege de snelheid en eenvoud van contante transacties.

Nu steeds minder kopers voor hypotheken kiezen, zullen kredietverstrekkers zich snel moeten aanpassen, anders lopen ze het risico irrelevant te worden in het veranderende vastgoedmarktlandschap.

Vooruitzichten voor de toekomst

De stijging van het aanbod aan contanten verstoort duidelijk de traditionele normen van de vastgoedbazaar en hervormt de vastgoedmarkten. Zonder reactief een sombere toekomst voor gewone kopers te voorspellen of onbeperkte winsten voor verkopers in te luiden, is het essentieel om holistisch na te denken over opkomende trends. Hoewel de situatie aanvankelijk problemen kan opleveren, kunnen belanghebbenden over de hele linie zich in de loop van de tijd beter aanpassen.

Bovendien zorgen contante deals voor dynamiek in anderszins lethargische markten. Ze voeden renovatieactiviteiten, stimuleren de opleving van buurten en stimuleren lokale economieën. In regio’s die worden geplaagd door een overschot aan noodlijdende eigendommen, kan de impact revitaliserend zijn. Dus hoewel de hoge huizenprijzen op de korte termijn kunnen aanhouden, zullen er in de loop van de tijd waarschijnlijk systeemaanpassingen plaatsvinden die mogelijk de vastgoedwaarderingen kunnen nivelleren.

Afsluitende gedachten

De barometer van de vastgoedmarkten verandert voortdurend, en de recente stijging van het aantal contante aanbiedingen vertegenwoordigt een aanzienlijke verschuiving. Ondanks de schokkende veranderingen voor traditionele kopers, blaast het leven in een aantal anderszins stagnerende markten. De trend vraagt ​​om nauwkeuriger toezicht, een groter aanpassingsvermogen en wellicht een evolutie van de regelgeving om een ​​evenwichtig ecosysteem te garanderen dat bevorderlijk is voor alle spelers op de vastgoedmarkt.